Новостите при добавките за бетон - 16 Октомври 2013 - Cтроителен Инженер

Главна | Моят профил | Регистрация | Изход | Вход | RSS

реклама

*

Статистики

Реклама в сайта

Стани Фен

like-button.net

онлайн радио

Онлайн Радио Избери радио и кликни „Слушай?

БГ


Времето

Нашата анкета

Каква е вашата професия
Общо отговори: 169

Търси

Главна » 2013 » Октомври » 16 » Новостите при добавките за бетон
11:11
Новостите при добавките за бетон
Добавки за бетон от фирма MTM - тук
Daracem 180 е качествен суперпластификатор без хлор, изготвен на базата на синтетични серни полимери, които придават на Daracem 180 силно разтварящо действие, подобряващо качеството на бетона в следните направления: по-лесна обработка и улеснено изливане; по-висока механична устойчивост; по-добра водонепропускливост; по-голяма якост.

Основни приложения: качествени бетони (полуготов бетон или бетон, който е готов да се излива на място); водонепропускливи конструкции за басейни, вани, цистерни и пречистватели; колони, стени, подпорни стени; вертикални конструкции, тампониране, фундаменти; подове в жилищни и индустриални сгради.

Adwa Flow 341е ново поколение високоефективна смес, разработена за достигане на екстремално висока обработваемост на бетона и позволяваща производството на самоуплътняващи се бетони. Разработена e на база модифицирани синтетични карбоксилирани полимери.

Предимства: позволява производството на високотечлив самоуплътняващ се бетон при ниски дозировки на добавката и средно водо-циментно съотношение; увеличава кохезията на бетонната смес, като едновременно с това позволява добавянето на вода в широки граници, без това да влияе на сегрегацията на материалите; при правилно разработени бетонни смеси, самоуплътняващ се бетон, разработен с ADVA FLOW 341 тече и се уплътнява около армировката без сегрегация; увеличава способност за изпомпване, което, съчетано със средно до високо редуциращия водата ефект, води до увеличаване на крайната якост, водонепропускливостта и трайността на бетона; самоуплътняващ се бетон произведен с ADVA FLOW 341 е много подходящ за производство на бетонови изделия, тъй като достига бързо ранна здравина.

WRDA 31/R е добавка за бетон без хлор, която пластифицира и забавя втвърдяването. Благодарение на ефикасния контрол на реакциите на овлажняване на цимента, WRDA 31/R удължава значително времето, в което бетоновата смес е годна за леене, дори и при горещи климатични условия.

Освен това, благодарение на забележителното хомогенизиращо действие, WRDA 31/R съдейства за драстичното намаляване на задържането на вода в смесите, вследствие на което механичната устойчивост на втвърдения бетон е значително подобрена.

Област на приложение: Пластификаторът, забавящ втвърдяването WRDA 31/R, се препоръчва във всички случаи, когато е необходимо забавяне на стягането на бетона, с цел да се задържи достатъчно дълго пластичността му, за да бъде транспортиран на голямо разстояние, или за да бъде по-равномерно разстлан.

Добавки за бетон с различно действие от Изомат - тук

Пластификация на бетон
Необичайни или трудни за изпълнение апликации от бетон, поради тяхната позиция, форма, или плътностни подсилвания на носещи елементи, случаи на открит бетон и др., които обикновено се срещат при модерните сгради, изискват пластификация на бетона без да се добавя допълнително количество вода, която да намали неговата здравина.

Също, за приготвяне на високоякостен бетон в строежи като мостове, тунели и др., приготвеният бетон трябва да бъде така направен, че съотношението вода/цимент (в/ц) драстично да се намали, докато едновременно с това трябва да бъде и пластичен.

За да се постигне желаната пластификация на бетона (да се увеличи), без да се добавя вода или да се намалява съотношението вода/цимент, като се увеличи якостта на бетона, се използват следните добавки:

BEVETOL-SPL, суперпластификатор за бетон, тип G (според ASTM C-494 спецификацията). Сертифициран с маркировка CE като забавяща свързването – широкообхватна водонамаляваща добавка – суперпластификатор за бетон според EN 934-2: T11.1 и T11.2, сертификат номер: 0906-CPD-02412007.

REOTOL-SPL, суперпластификатор за бетон, тип F (според ASTM C-494 спецификацията). Сертифициран с маркировка CE като широкообхватна водонамаляваща добавка - суперпластификатор за бетон според EN 934-2: T3.1 и T3.2, сертификат номер: 0906- CPD-02412007.

PLASTIPROOF e добавка за водоплътност с пластифициращи свойства (според ASTM C-494 спецификацията). Сертифициран с маркировка CE като водонамаляваща – пластифицираща добавка за бетон според EN 934-2:T2 & T9, сертификат номер: 0906-CPD-02412007.

Тези добавки придават на сместа следните качества: Когато се добавят по време на приготвянето на бетона, те намаляват количеството на необходимата за добавяне вода и следователно съотношението вода/цимент, придавайки на бетона една голяма начална и крайна якост; Когато се добавят към вече приготвена бетонова смес, те я пластифицират (увеличават течливостта) без да се изисква допълнителна вода, следователно без да намаляват неговата якост; те спомагат за по-доброто овлажняване на цимента, подoбрявайки неговото качество; предотвратяват сегрегацията и значително подобряват способността за работа на бетона; значително намаляват свиването на бетона по време на полагането му (избягвайки пукнатините); значително подобряват водоплътността на бетона, допринасяйки за неговата по-добра кондензация; нямат въздуховъвличащо действие; не съдържат хлориди или други предизвикващи корозия компоненти; съвместими с всички видове Портланд цименти; те са задължителни при приготвянето на високоякостни бетони, открити бетони и др.

Пластифциращите добавки могат да бъдат добавени към: водната смес по време на приготвянето на бетона или разтвора, за да се намали количеството на необходимата вода (драстично намалява съотношението вода/цимент); готовата смес точно преди нейното използване, за да увеличи значително нейната течливост; в този случай, за да се постигне унифициране на пластификатора и останалата смес, се препоръчва около 4-5 мин. Сместа се разбърква с миксер.

Разходът на пластификатора, когато се добавя в готовата бетонова смес, зависи от способността на работата на бетона, когато пристигне на мястото на строежа, където ще се полага и от желаната консистенция за работа.

Когато пластификаторът се добави към бетона по време на транспортирането му към строежа, за да се увеличи течливостта на бетона, тогава той трябва да бъде добавен непосредствено преди бетонирането, защото времето му на действие е приблизително 30 мин.

Предозиране на пластификатора може да удължи времето на свързване, но без да оказва негативно влияние върху крайната якост на бетона.

Водоуплътняване на бетон
Хидроизолацията на бетонови конструкции, които са изложени на постоянно или периодично водно налягане, трябва да обхване външните повърхности на стоманобетнните елементи и да уплътни вътрешната структура на бетона.

Хидроизолацията на вътрешната структура на бетона, като част от цялостната хидроизолация на конструкцията, в унисон с новите изисквания за хидроизолация на модерните сгради, трябва да се простира по цялата структура на конструкцията, т.е. на всички нива, за да бъде възможно най-ефективна.

Хидроизолацията на бетоните се постига с помощта на употребата на PLASTIPROOF, течна добавка за водоплътност с пластифициращи свойства (ASTM C 494, тип A). Сертифицирана с маркировка CE като водонамаляваща – пластифицираща добавка за бетон според EN 934-2:T2 & T9, сертификат номер: 0906-CPD-02412007. PLASTIPROOF придава следните свойства на материалите: увеличава значително устойчивостта на водопропускливост от хидростатично налягане или от капилярна абсорбция; увеличава приложимостта без да е необходимо да се добавя допълнително количество вода; няма въздуховъвличащо действие; не съдържа хлориди или други предизвикващи корозия съставки; съвместим е с всички видове Портланд цименти.

PLASTIPROOF може да се добави към: Необходимата за разтвора вода по време на подготовката на бетона. В приготвената смес непосредствено преди употреба. В този случай, за да се постигне унифициране на сместа от PLASTIPROOF и останалата маса, се препоръчва непрекъснато бъркане за около 4-5 минути с миксер. Разход: 0,2-0,5% от теглото на цимента.

Предозиране на добавката в разтвори може да доведе до забавяне на времето за втвърдяване, но без това да окаже влияние върху големината на крайната якост.

PLASTIPROOF е подходящ за всякакви структури, които са изложени на постоянен или периодичен воден натиск, като сутерени, резервоари, канали, тунели, басейни и др.

Забавяне втвърдяването на бетон
Полагането на бетон изисква транспортирането на готова бетонова смес на големи разстояния. Там, където бетонирането се извършва при високи температури или където е желателно да се предотврати бързото втвърдяване на готовия бетон, е необходимо да се вземат подходящи мерки, за да се забави втвърдяването на бетона.

Добавянето на BEVETOL-VZ (ASTM C-494 тип B. Сертифициран с маркировка CE като забавяща свързването добавка за бетон според EN 934-2:T8, сертификат номер: 0906-CPD-02412007) или RETADOL (ASTM C-494 тип D. Сертифициран с маркировка CE като забавител на свързването - водонамаляваща добавка - пластификатор за бетон според EN 934-2:T10, сертификат номер: 0906-CPD-02412007.

BEVETOL-VZ и RETADOL предлагат следните предимства: способност за транспортиране на бетони на дълги разстояния; повишават якостта на бетоните благодарение на пластифициращите си свойства (RETADOL); предотвратяват образуването на работни фуги има прекъсвания в леенето на бетоните; когато са правилно дозирани, те не забавят набирането на начална якост на бетоните и следователно на снемането на кофража; подобряват транспортирането на бетоните с бетон-помпа; подобряват компресията на бетоните; предотвратяват сегрегацията на бетоните и „потенето" им; намаляват пукнатините и свиванията; не съдържат хлориди или други съставки предизвикващи корозия; нямат въздуховъвличащо действие; съвместими са с всички видове Портланд цименти.

BEVETOL-VZ и RETADOL могат да се използват винаги, когато се изисква забавяне на втвърдяването на бетоните, като например транспортирането им на дълги разстояния, бетониране при високи температури или за да се избегнат фуги от прекъсването на работата и др. По същото време те подобряват качествата на бетоните и тяхната обработваемост.

BEVETOL-VZ и RETADOL се добавят към необходимата за забъркване на бетоните вода в пропорция: BEVETOL-VZ: 0,2-0,4% от теглото на цимента, според желаното време на забавяне на свързването.

RETADOL: 0,2-0,3% от теглото на цимента, според желаното време на забявяне на свързването.

Точната дозировка трябва да бъде установена емпирично.

Пластифициращите свойства на ­BEVETOL-VZ и RETADOL трябва да бъдат взети под внимание, когато се определя количеството на необходимата вода. Предозиране може да причини намаляване на финалната якост на бетоните. Източник :
списание СТРОИТЕЛИ

Категория: Материали | Преглеждания: 860 | Добавено от: admin | Тагове: Бетон, добавките, Новостите | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *: