Проект за пробивно-взривни работи - 28 Август 2013 - Cтроителен Инженер

Главна | Моят профил | Регистрация | Изход | Вход | RSS

реклама

*

Статистики

Реклама в сайта

Стани Фен

like-button.net

онлайн радио

Онлайн Радио Избери радио и кликни „Слушай?

БГ


Времето

Нашата анкета

Каква е вашата професия
Общо отговори: 169

Търси

Главна » 2013 » Август » 28 » Проект за пробивно-взривни работи
10:51
Проект за пробивно-взривни работи

Съгласно ПБТВР проектите за пробивно-взривни работи задължително трябва да съдържат следните части:

 • ·         обща;
 • ·         технически условия;
 • ·         изчислителна;
 • ·         безопасност на труда;
 • ·         графична.

·      Общата част съдържа:

 • ·         утвърдена титулна страница;
 • ·         въведение с кратка характеристика на района и обекта;
 • ·         задание за проектиране, утвърдено от възложителя.

 

На титулната страница се написва: наименованието напроектантската организация,наименованието на проекта,фазата на проектиране, сметната стойност, организацията възложител (инвеститор), организацията изпълнител на най-новите достижения на науката и техниката в областта на ПВР.В параметрите на пробивно - взривните работи се посочват:

 • ·         параметри на работното стъпало или взривното поле;
 • ·         избор на рационален диаметър на сондажа;
 • ·         избор на взривно вещество (ВВ) и относителен разход на ВВ;
 • ·         линейна маса на заряда;
 • ·         линия съпротивление в основата или линия на най-малко съпротивление;
 • ·         разстояние между зарядите;
 • ·         разстояние между редовете;
 • ·         дължина на преудълбаването;
 • ·         дължина на сондажа;
 • ·         дължина на забивката;
 • ·         дължина на заряда;
 • ·         максимална маса на заряда ВВ в сондажа;
 • ·         необходима маса на заряда ВВ в сондажа;
 • ·         конструкция на зарядите;
 • ·         интервал на закъснение;
 • ·         схема на свързване и взривяване.
 • ·         необходима механизация, производителност и брой на : сонди, компресори, пробивни чукове,бутобой, машини за зареждане с ВВ и забивка, спомагателна механизация и др.

Вторични взривни работи:

 • ·         метод за вторично раздробяване на негабаритите;
 • ·         метод за ликвидиране на пети, прагове, козирки,отказали сондажни заряди и др.

Организация на работата по зареждане и взривяване се изразява в:

 • ·         режим на работа на обекта (продължителност на смените и техния брой в денонощие;
 • ·         организация на труда при пробивните работи.
 • ·         организация на работата при зареждане, свързване и провеждане на взривяването;
 • ·         организация на работата при вторичните ВР.

Определяне на разходите на труд за пробиване, доставка,зареждане, взривяване и вторично раздробяване.В раздела за безопасност на труда се определят:

 • ·         безопасността на труда при пробивните работи;
 • ·         безопасността на труда при взривните работи;
 • ·         границата на опасната зона по различните фактори;
 • ·         мерките за ограничаване вредното въздействие от взрива;
 • ·         специфичните и общите мерки за безопасност на труда;
 • ·         сигналите и задълженията на работещите с взривни материали.

В графичната част се дават ясни и точни данни за извършваното взривяване и тя съдържа:

 • ·         план, на който е нанесена охраняемата зона и постовете на отцеплението; когато няма подходящ план, на който да се нанесе охраняемата зона, към проекта се прилага скица, а местата на постовете се описват точно и подробно: в този случай радиусът на опасната зона се увеличава с 20 %;
 • ·         план и разрези на взривавания обект, разположение на взривните дупки (сондажите), конструкция на зарядите,провеждат пробивно-взривните работи.

 

В случаите, когато взривните работи се извършват в близост до охраняеми обекти,паспортът се съгласува със заинтересованите организации и органите. В плана на взривното поле се посочват номерата на сондажите във всеки ред и тяхната проектна дълбочина.Планът на ПВР се допълва с необходимите напречни профили на взривното поле с нанесени характерни геоложки разновидности на скалите.

Основните параметри на пробивно-взривните работи са посочват в таблица. В таблицата се попълват проектните и фактически параметри за изпълнение на взривните работи на полето. В таблична форма би могло също така да се дадат техникоикономически показатели на получените резултати след взривяването. Начертава се конструкцията на зарядите с определеното количество взривно вещество по видове, местата на иницииране, въздушните пространства и големината на завивката. Дава се схемата на свързване и иницииране на зарядите с разположение на закъснителите и интервала на закъснение. Подробно се описва методът за вторично взривяване на негабарити и вложеното количество ВВ за разрушаване на 1м3. Попълва се справката за необходимите взривни материали за взривяването.

Паспортът за ПВР се подписва от отговорните изпълнители: ръководител на взривяването, отговорник по изтегляне на механизацията и отговорник по електрооборудването.

 

Категория: Строителство | Преглеждания: 550 | Добавено от: admin | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *: